top of page

Arctic Circle Road - kiffaanngissusermut aqqut / Vejen til frihed

Ullumikkut ataatsimoorussamik nalunaarusiarput ”Arctic Circle Road aqqutigalugu takornarialerinerup ineriartortinneqarnissaa” imaluunniit kiffaanngissusermut aqqut, professor Minik Rosing-ip taagortarneratuut, pisortatigut saqqummiupparput. Takornarissanut unnuisarfissannik namminersortunit aningaasaliisoqarnikkut, Arctic Circle Road-imik sanasoqarnissaa inuiaqatigiinni aningaasaqarnikkut imminut akilersinnaasoq nalunaarusiap takutippaa. Takornariaqarnerup annertusiartornerata inuit akileraarutaannik pisortanullu akileraarutinik annertuumik nassataqarmat, Arctic Circle Road pisortanit aningaasaliiffigineqartariaqaraluarpoq.

Takornarianut siniffissat nutaat 838-t

Nunap immikkoortuani ingerlatsisut namminersortut Arctic Circle Road sananeqarpat hotel-ini, unnuisarfinni illuaqqanilu takornarissanut siniffinnik 838-nik pilersitsiniarput. Takornarissanut siniffiit arlaqartut taakku Sisimiuni, aqqut sinerlugu pingaartumillu Kangerlussuarmi pilersinneqassapput.

Arctic Circle Road pingasunik tunngaviliilluni takornariaqarnermut allannguisuusussaavoq:

  1. Illoqarfiit marluk akornanni akikinnerusumik, eqaannerusumik, imminnullu atanngitsumik angallassinissamik aqqusineq periarfissiissaaq

  2. Aqqusineq nunap immikkoortortaanik ammaassisuussaaq

  3. Amerikarmiut base-ata matunerata kingorna ingerlatsisunit namminersortunit aningaasaliiffiginissaannik tunuarsimaarfigineqarsimasumut, Kangerlussuarmi hotel-inut aningaasaliinissamut tunngavissamik aqqusineq qulakkeerisuussaaq,

Ukioq naallugu takornariartitsineq

Destination Arctic Circle ukioq kaajallallugu takornariarpassuaqartarluni ingerlalluarpoq. Nunap immikkoortuani ukioq kaajallallugu takornarissanut arlalinnik neqerooruteqarpoq, assersuutigalugu Sermersuup tungaanut aqqusineq, Arctic Circle Trail aammalu UNESCO nunarsuarmioqatigiinnut kingornussassaq Aasivissuit-Nipisat.

Nunap immikkoortuanili ukiup ingerlaneranut agguataarlugit misigisassarsiorfissarpassuit aallartinneqarnikuupput, taamaalilluni nunap immikkoortuanukarnissamut tunngavissaqartuaannarpoq. Ukiuunerani takornarialerineq soorlu qimusserneq, qamuteralaat, ujakkaarneq, heliski, fatbike, arsarnerit allallu aasaanerani sammisassanut soorlu pisunnermut, umiatsiamik angalanermut, eqalunniarnermut tapertariipput.

Takornarialerinermut inuutissarsiortut unnuisarfinnut, atorfinnullu najugaqavissunik sulilersitsinissamut aningaasaliinissaannut, ukioq kaajallallugu takornarialerineq tunngaviliivoq. Aasaanerani sivikitsukullammik ulapaarfiusumi sumiiffinni arlalinni avataanit sulisussaqarniarneq pinngitsoorneqarsinnaaneq ajorpoq.

Arctic Circle ilisarnaataa Destination Arctic Circle-p ukiorpassuarni Arctic Circle Business, suliffeqarfiit, kommuni namminnerlu piumassutsiminnik kattuffiit ingerlasut suleqatiginerisigut, ilisarnaasiarisimasamut suli annertunerusumik pissarsiaqaateqarfiginissaanut Arctic Circle Road takornarialerisunut periarfissiivoq.

Assersuutigalugu Arctic Circle Race-mi peqataasartut siunissami ujakkaarluni unamminissaq sioqqullugu kingornaluunniit Kangerlussuarmiit Sisimiunut ingerlaarsinnaanngussapput, aqqutaanilu unnuisarfinni atugarissaarnarnerusuni ineqartarsinnaallutik. Assersuutigalugu siunissami fatbikes atorlugit Arctic Circle Trail-imi ingerlasut aqqutiminni neriniartarfinni pitsaasuni nerisassanik sassaalliivigineqartalissapput.

A/S Arctic Circle Traffic-imit Arctic Circle Road-ip pilersinneratigut, Kangerlussuullu Mittarfiata siunissaata kiisalu Arctic Circle Immikkoortumi attaveqaqatigiinnermi atugassarititaasut qulakkeerneratigut, tamakku tamarmik pisinnaalissapput.

Immikkoortunik allanik suleqateqarneq

Kalaallit Nunaata sinnerata qanimut suleqatiginissaanut qilanaarpugut, pingaartumillu Ilulissani Nuummilu mittarfissat nutaat. Siunissami takornarissanik kaajallaatitsisarnerit Kangerlussuarmiik Arctic Circle Road aqqutigalugu Sisimiunut, naggataatigut mittarfiit nutaat arlaannit timmisartorluni Kalaallit Nunaanni takornariaqarnerup qaffarujussuarneranik malitseqassapput.

Nunap immikkoortortai allat Destination Arctic Circle-mi ukioq kaajallallugu takornariarpassuit nunap immikkoortuinut allanut ingerlaqqittarnissaat nuannaarutigissavaat. Mittarfinni allani ilaasussaqartitsissapput, aamma aasaanerata avataani.

Naalakkersuisut aamma Inatsisartut Arctic Circle Road pillugu atuarunik allat assigalugit WOOW-imik oqarnissaat maanna qilanaaraarput. Club La Santa kisimi timersoriarlutik/misigisassarsioriarlutik takornariarpassuarnik tikiffigineqartarsinnaanngilaq. Dolomit-it kisimik aasakkut ukiukkullu assigiinngitsunik takornariaqarnermut neqerooruteqartanngillat. Island kisimi takornarissanik aqqusinermukaassisartuusinnaanngilaq. Destination Arctic Circle-mi aamma uagut taamaaliorsinnaavugut.

Paasissutissat sukumiinerusut

Malik Berthelsen

Borgmester

Qeqqata Kommunia

Petrus Olsvig-Kleist

Formand

Arctic Circle Business

Vi offentliggør i dag vores fælles rapport ”Turismeudvikling via Arctic Circle Road” eller vejen til frihed, som professor Minik Rosing kalder den. Rapporten viser, at private investeringer i turistovernatningsfaciliteter vil gøre anlæggelsen af Arctic Circle Road samfundsøkonomisk rentabel. Arctic Circle Road bør finansieres af det offentlige, da den stigende turisme medfører store personskatter og afgifter til det offentlige.

838 nye turistsenge

Nuværende private aktører med aktiviteter i regionen vil opføre 838 sengepladser til turister i hoteller, lodges og hytter, når Arctic Circle Road anlægges. De mange turistsenge opføres i Sisimiut, langs vejen og særligt i Kangerlussuaq.

Arctic Circle Road er en game changer for turismen af 3 grunde:

  1. Vejen giver billig fleksibel og uafhængig transport mellem to byer

  2. Vejen åbner et landområde op

  3. Vejen sikrer grundlaget for hotelinvesteringer i Kangerlussuaq, som ingen private aktører har turdet investere i efter lukning af den amerikanske base

Helårsturisme

Destination Arctic Circle udmærker sig ved at have mange helårsturister. Regionen har mange helårsprodukter til turisterne, som fx vejen til Indlandsisen, Arctic Circle Trail og UNESCO verdensområdet Aasivissuit-Nipisat.

Men regionen har også satset på en lang række adventure tiltag spredt ud over året, så der altid er god grund til at komme til regionen. Vinterturisme som hundeslæde, snescooter, langrend, heliski, fatbike, nordlys m.m. supplerer sommeraktiviteter som vandring, sejlads, ørredfiskeri.

Helårsturisme giver grundlag for, at turisterhvervet både kan investere i overnatningsfaciliteter og ansætte lokalbefolkningen i jobsene. Mange andre steder er man helt afhængig af udenlandsk arbejdskraft i en kort hektisk sommersæson.

Arctic Circle brandet

Arctic Circle Road giver turistaktørerne mulighed for at få endnu mere ud af det brand, som Destination Arctic Circle har opbygget gennem mange års samarbejde mellem Arctic Circle Business, virksomheder, kommunen og frivillige organisationer.

Fx vil deltagere i Arctic Circle Race i fremtiden kunne køre fra Kangerlussuaq til Sisimiut før eller efter langrendsløbet og undervejs bo i mere luksuøse faciliteter. Fx vil fatbikere på Arctic Circle Trail i fremtiden få serveret lokale måltider i gode restauranter undervejs på turen.

Alt sammen fordi vi i A/S Arctic Circle Traffic har opført Arctic Circle Road og sikret fremtiden for Kangerlussuaq Lufthavn og andre infrastrukturfaciliteter i Arctic Circle Regionen.

Samarbejde med andre regioner

Vi ser frem til et tæt samarbejde med resten af Grønland, og særligt de nye lufthavne i Ilulissat og Nuuk. I fremtiden vil rundture for turister ind til Kangerlussuaq videre til Sisimiut ad Arctic Circle Road for at ende med at flyve ud fra en af de nye lufthavne medføre et turismeboom i Grønland.

De andre regioner vil få glæde af, at de mange helårsturister i Destination Arctic Circle vil tage videre til de andre regioner. Det giver passagerer i de andre lufthavne, også uden for sommerhøjsæsonen.

Vi glæder os nu til at Naalakkersuisut og Inatsisartut ligesom alle andre siger WOOW, når de læser om Arctic Circle Road. Det er ikke kun Club La Santa, der kan få mange sports/adventure-turister. Det er ikke kun Dolomitterne, der har forskellige turismetilbud sommer og vinter. Det er ikke kun Island, der kan få mange turister ud på veje. Det kan vi også i Destination Arctic Circle.

Yderligere information

Malik Berthelsen

Borgmester

Qeqqata Kommunia

Petrus Olsvig-Kleist

Formand

Arctic Circle Business

bottom of page