top of page

Saviminilerinermik Ilinniarfik Sisimiunut tikilluaqqunissaanut piareersimavugut. / Vi er klar til at

Dansk længere nede.

Saviminilerinermik Ilinniarfiup Sisimiunut nuunneqarnissaanik aalajangerneq inuussutissarsiornermik ingerlataqartut tamakkerlutik taperserlugu oqariartuutigaat.

Saviminilerinermik Ilinniarfiup Sisimiuni KTI-mut ataqatigiissilerneratigut ilinniartut pitsaanerusumik ilinniarnermi avatangiiseqalissapput aammalu assassorluni ilinniarfinni, Aatsitassarsiornermut Ilinniarfimmi aammalu ARTEK-imi issittumi ingeniørinngorniarfiusup iluini ilinniartitsisussaqalissapput ilinniartooqatissaqalerlutillu. Maskinmesteritut ilinniarfissaq atuutilersussaq peqatigalugu ilinniarsimasunik sulisussanik suliffeqarfiit pisariaqartitaannik pilersitsisinnaalissaagut, ullumikkut amigaatigineqaqisunik.

Upperaarput siunissami ungasinnerusumi aningaasat ilinniartoqarfinnut atorneqartartut atuarfinnullu neqeroorutaasartut atorluarneqarnerusinnaasut, piffinnilu imminnut qanitsillugit pisariinnerusumik atorneqarsinnaasut. Sulisutigut ilinniarfinni atorneqartut suliamut atatillugu avatangiisinut qaninnernut annerusumik ineriartortinneqarsinnaapput, sulisussarsiornermi periarfissat aammalu sulisorisat sulisoriinnarnissaanut periarfissat pitsanngoriiateqassallutik. Taamaattumik pingaaruteqarpoq nunap immikkoortuaniittugut eqqummaariffigissagipput Sisimiuni ineriartortitsinissaq, illoqarfimmilu inissianik nutaanik pilersitsiortornissaq - pioreersunillu pitsanngorsaanissaq, tassami sulilerumaartussat ilinnialerumaartussallu illoqarfimmi inissaqartittariaqarpavut. Taamatullu aamma qulakkeertariaqarparput Sisimiuni pitsaasunik ilinniartut ineqarfiinik peqarnissaq, siunissami ilinnialerumaartussat amerlanerussammata.

Ukiualuit qaangiupput ilinniartoqarfinnik nussuinissamik isuma tunngavitsigut arlalinnik nalilerneqarmat, taakkunannga aningaasaqarnikkut, atuuffiisigut sulisussaqarnikkullu kingunissai nalilersuutaallutik.

Taamaattumillu aalajangernissaq tunngavissaqarluarmat Naalakkersuisut aalajangerput suliaq ingerlateqqissallugu Saviminilerinermik Ilinniarfiup Sisimiunut nuunnissaanik suliniut naammassineratigut.

Inuussutissarsiornermi ingerlataqartut peqatigiiffiisa aammalu Qeqqata Kommuniata takusinnaavaat ilinniarfiup nuunneratigut nukittorsarneratigullu nunap immikkoortuani tamarmi ineriartortitsinissamut periarfissaqartoq. Qilanaarutigaarpullu oqallisigissallugu qanoq ililluta pitsaanerpaamik illoqarfitsinni sinaakkusiissalluta, taamaasilluta innuttaaqatitaagut ilinniartullu tikilluaqqusinnaassallutigik.

Et samlet erhvervsliv udtrykker med denne erklæring sin støtte til beslutningen om at flytte Jern- og Metalskolen til Sisimiut.

Ved at sammelægge Jern- og Metalskolen sammen med resten af KTI i Sisimiut får de studerende et bedre studiemiljø og får adgang til lærerkræfter og medstuderende inden for håndværksfagene, råstofskolen og ARTEK hvor den arktiske ingeniøruddannelse er placeret. Sammen med den kommende maskinmesteruddannelse vil vi kunne levere virksomhedernes behov for uddannet arbejdskraft, som er en stor mangelvare i dag.

Vi tror på at man på sigt kan udnytte de økonomiske ressourcer, der bruges på de uddannelser, der tilbydes på de skoler, mere rationelt på områder der lægger så tæt op ad hinanden. De faglige ressourcer der anvendes på de uddannelser, kan udvikle sig i et større fagligt nærmiljø hvor rekrutteringsmulighederne samt fastholdelse af medarbejderne bliver forbedrede. Det er derfor vigtigt at vi i vores region er opmærksomme på en udvidelse og forbedring af boligmassen i Sisimiut for de kommende ansatte og tilflyttere til byen. Dertil skal vi sikre at der er gode kollegieværelser til de kommende studerende i Sisimiut.

For et par år siden blev tankerne om udflytning af forskellige uddannelser vurderet ud fra flere parametre, herunder økonomisk, funktionsmæssige og rekrutteringsmæssige konsekvenser.

Ud fra det velunderbyggede beslutningsgrundlag besluttede Naalakkersuisut sig for at fortsætte arbejdet ved at gennemføre projekteringer af Jern- og Metalskolen til Sisimiut.

Erhvervsorganisationerne samt Qeqqata Kommunia kan se udviklingsmuligheder for hele regionen ved flytningen. Vi glæder os til at indgå i en dialog om hvordan vi bedst sikrer rammerne i vores lokalsamfund således vi kan tage godt imod vores nye medborgere samt studerende.

bottom of page