VI SKAL SATSE PÅ HUNDESLÆDETURISMEN

Arctic Circle Business’ formål er at fremme turismens udvikling i Qeqqata Kommunia. Dette gør vi sammen med vores aktører indenfor turismen. Der blev derfor afholdt en workshop for 11 erfarne og interesserede hundeslædekuske d. 02.-03. februar 2019 i Sisimiut. Workshoppen blev afholdt med temaet: ”Hvad skal der til for at hundeslædeproduktet udvikles?”

Hundeslæde kørsel er en stor sælger i Kangerlussuaq og Sisimiut. Efterspørgslen er højere end hvad der kan leveres i regionen. Dette skyldes til dels gode guider, gode muligheder for at tage på tur i landskabet, og stabilitet blandt kuskførerne. Der skal nogle tiltag til for at sikre at vi kan blive ved med at yde den service og hvis vi ønsker flere kuske. Kuskene har en interesse i at bevare hundeslædekulturen samt udvikle den. Ikke mindst var omdrejningspunktet at levere den bedst mulige service for turister. Deltagerne er blevet enige om at komme med disse anbefalinger til videreudviklingen af hundeslædeproduktet:

 • Skabe bedre økonomiske vilkår for hundeslæde ejere

 • Gennemgå vinterruten mellem Sisimiut og Kangerlussuaq for at afdække hvilke forbedringstiltag brugerne af ruten som indbefatter hundeslædekørere, fangere, andre turismeaktører kan identificere således brugernes og turistens samlede oplevelse bliver løftet i kvalitet, turens længde og sikkerhed.

 • Tilbyde årlige workshops, kurser og lign. om at være guide indenfor hundeslædeføring, kurser, for at sikre at interessen og kendskabet til faget forbliver i Sisimiut og Kangerlussuaq.

 • Storytelling af hundeslæde: dens kulturhistoriske betydning og i dag, til guider og hjemmeside

 • Udpegning af gode foto spots samt samling af billede og video materiale

 • Oprette små virksomheder for hver hundekusk.

 • Hundeslædeførerne skal hjælpe hinanden.

 • Udvikle oplevelser om sommeren til krydstogtturister, fx fodring af hunde eller gåture.

 • Der skal være fokus på at bruge bedre og sikkert udstyr til hundeslæturen

 • Muligheder for at dygtiggøre sig på flere sprog fx på aftenskole eller engelskkurser

 • Udgive parlører indenfor hundeslædeturismen i samarbejde med Visit Greenland

 • Udvikle fisketure på hundeslæde til fx Kangerluaarsuk.

 • Udvikle stamtavle database over den grønlandske slædehund

 • Bevarelse og udbredelse af kendskabet til de grønlandske slæder

 • Udvikling af certifikater for hundeslædekuske. (info om kusken)

 • Markedsføringstiltag for hundeslædeprodukter

 • Det skal være attraktivt at blive hundeejer og man skal kunne tilegne sig viden som ny hundeejer, f.eks fra Qimusseq Sisimiut foreningen.

 • Udvikle og udbyde aften hundeslædeture. Måneskinsture samt nordlysture.

 • Arbejde for større politisk opbakning til vilkårene der dammer rammen for hundeslædekørsel, baglandet og hundeslæderuterne skal sikre -en sikker kørsel for hundeslædekusken samt skabe tryghed for turisterne, den kommunale snerydning skal tilgodese hundeslædeturismens behov for gode og sikre ruter.

 • Revurdere beskatningsforholdene i dialog med hundeslædeaktører, således det bliver attraktivt at køre hundeslæde med turister.

 • Udvikling af hundefoder med vores egne ressourcer og arbejde for at hundefoder skal være billigt

 • Der skal arbejdes for at Sisimiut skal have en dyrlæge der kan fremme hundenes sundhed

 • Arbejde for at overholde hundeslæderuter skal beskyttes mod snescooterkørsel, man skal benytte de angivne transportkorridorer.

 • Oprettelse af værksted for slædebyggeri samt seleværksted hvor borgere kan samles om hundeslædekulturen

 • Kuskene skal have forståelse for kulturforskelle og skal kunne servicere turisten med afsæt i deres kultur, denne forståelse kan skabes med arrangementer i form af iværksætteraftner.