GUIDE TIL PROJEKTSTØTTE - NORA

NORA bevilger støtte til samarbejdsprojekter, som inddrager partnere fra mindst to af de fire NORA-lande (Grønland, Island, Færøerne og Kystnorge). Fælles for projekterne er, at de skal være relevante i forhold til organisationens overordnede målsætning: at skabe en stærk og dynamisk nordatlantisk region, som kendetegnes af stærke og bærekraftige økonomier. Det er muligt for alle – firmaer, offentlige institutioner, privatpersoner mv. – at søge.

NORA kan støtte både ét-årige projekter og op til tre-årige projekter med maksimalt 500.000 DKK om året, som svarer til maksimalt 1,5 mio. DKK over hele perioden. Projektansøgninger skal adressere NORAs prioriterede fokusområder, som er definerede i Strategiprogrammet 2017-2020. I afsnittet ”Vi overvejer at søge” kan du læse mere om disse områder, som også er yderligere uddybet i selve strategiprogrammet.

NORA har desuden fokus på at udvikle samarbejdet med Nordens naboer i vest. NORA ser derfor gerne projekter, som også inddrager partnere fra især Canada og Skotland.

NORA støtter normalt IKKE projekter, der karakteriseres som ”rene” forsknings- eller kulturprojekter.

Denne guide til projektansøgning giver gode råd og vejledning om ansøgningsprocessen, og om relevante spørgsmål i denne forbindelse.

I "Vi overvejer at søge" og "Vi skriver på en ansøgning" får du svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå, hvis du overvejer at søge eller skriver på en konkret ansøgning.

I "Vi har fået bevilliget penge" og "Vi er i gang med projektet" kan du læse nærmere om betingelser for rapportering og udbetaling af midler, hvis dit projekt modtager støtte. I "Vi er ved at afslutte projektet" kan du læse om kravene til rapport og regnskab i forbindelse med projektafslutning.

01.10.2018 er sidste frist for at søge projektstøtte i den igangværende ansøgningsrunde.

Læs mere her.