top of page

God opstart i Maniitsoq

Efter længere tid uden en ansat i erhvervsrådets kontor i Maniitsoq glæder det os meget at vi har besat stillingen så borgere og virksomheder kan henvende sig personligt.

Vores nye medarbejder Steffen H. Petersen: "Jeg glæder mig til at samarbejde med virksomheder samt rådgivning af nye iværksættere." Vi byder Steffen velkommen - han har kontor i Qeqqata Kommunia Maniitsoq hvor han kan træffes. Telefon 863500 eller E-mail: steffen@acb.gl

Steffen Petersen er i gang med at besøge virksomhederne i Maniitsoq for at høre erhvervslivets og turismeaktørernes udfordringer samtidig med at søge efter samarbejdsmuligheder på tværs af brancher.

Derudover bliver Steffen en del af samarbejdet mellem folkeskolen og virksomhederne i Maniitsoq hvor målet er et bedre sammenhold og samarbejde til gavn for elevernes fremtidige karrierevalg.

På denne opsøgende måde søger vi således at finde løsninger på lokale udfordringer i Maniitsoq. Et aktuelt emne er turismen og de muligheder som Maniitsoq besidder og som vi kan være bedre til at udnytte sammen og til gavn for Maniitsoq.

Den nye direktør for erhvervsrådet Juliane Henningsen var ligeledes på besøg i Maniitsoq 07.-10. nov, 2017 i forbindelse med genåbningen af kontoret i Maniitsoq men også for at mødes med kommunen, virksomhederne om mulige samarbejdsemner. Derudover mødte hun medlemmer af kommunalbestyrelsens erhvervs- og turismeudvalg Ruth Heilmann samt Sofie Dorthe Olsen. Juliane Henningsen planlægger at komme til Maniitsoq i midten af januar hvor vi vil fokusere på en styrket dialog og et bedre samarbejde mellem virksomhederne i Maniitsoq.

Erhvervsrådets kontor i Maniitsoq har også netop afholdt en vellykket iværksætteraften d. 20. november 2017 i Hotellets konferencelokale. Arrangementet der var arrangeret af Susanne Høegh og Steffen Petersen var velbesøgt og deltagerne fik præsenteret et oplæg ang. Iværksætteri og mulighederne for rådgivning samt støttemuligheder fra Greenland Business som erhvervsrådet formidler og hjælper iværksættere med. Karl Davidsen havde også et oplæg ang. sin historie som iværksætter. Gennem arrangementet har det været målet at borgere får redskaber til deres opstartsfase ved oprettelse af en virksomhed. Det er ligeledes vigtigt for os at borgerne har viden om hvor de kan henvende sig ved spørgsmål ang. Iværksætteri. Aftenen sluttede med at enkelte interesserede borgere blev tilbudt 1:1 vejledning.

Fra Arctic Circle Business vil vi opfordre borgere og virksomheder til at indgå i dialogen om et endnu stærkere erhvervsliv i Maniitsoq. Vi er stærkest samlet.

bottom of page