Turismekonsulent til Destination Arctic Circle søges

Destination Arctic Circle er er placeret under Arctic Circle Business og varetager det regionale turismesamarbejde

Turismekonsulentens væsentligste opgave er at bidrage til erhvervsudviklingen og brandingen af turismen i Destination Arctic Circle, og i jobbet vægter vi kompetencer, hvor du:

 • kan arbejde selvstændigt og løfte komplekse projektlederopgaver,

 • kan arbejde i hele projektprocessen fra overordnet konceptniveau til det udførende niveau og du fungerer godt både bag skrivebordet og i felten,

 • er stærk til at skabe dialog og resultater i samspillet mellem offentlige enheder og private virksomheder,

 • forstår at formidle ny og kompleks turismefaglig viden, lovgivning, høringer og lignende materialer til en kompetencemæssigt bredt funderet turismebranche på en resultatorienteret måde.

 • Har erfaringer fra en lignende stilling indenfor turismen samt behersker grønlandsk, dansk samt engelsk på et højt niveau.

Arbejdsopgaver:

 • Samarbejde med Qeqqata Kommunia, Selvstyret og bestyrelse omkring regionens generelle udviklingsrammer.

 • Udviklingsopgaver beskrevet i en samarbejdskontrakt med Qeqqata Kommunia.

 • Videreførelse af regionens profil som en grønlandsk adventure destination under Rough. Real. Remote. brandet med øje for Visit Greenlands nationale branding arbejde.

 • Udvikling og gennemførelse af projekter, der bidrager til den generelle regionale udvikling af turismeerhvervet.

 • Dialog med regionens turistaktører om erhvervsrelevante initiativer, herunder bl.a. koncessioner, infrastruktur, branding og markedsføring.

 • Drift af regionens B2B website arcticcircle.gl.

 • Udvikling af nye relevante online tilstedeværelser tilpasset regionens brand og produkter.

 • Deltagelse på bredt profilerede erhvervsrelevante messer og uddannelsesaktiviteter.

 • Erhvervsrådgivning og bistand til turistaktører i forbindelse med bl.a. produktudvikling.

 • Andre ad-hoc opgaver kan forekomme.

Ønsker du mere information om stillingen kan du kontakte direktør Juliane Henningsen: JH@acb.gl

Ansættelse vil ske på individuel kontrakt fra 1. januar 2018 eller efter aftale. Stillingen er placeret i Sisimiut.

Arctic Circle Business vil være behjælpelig med anskaffelse af bolig. Bohaveflytning og tiltrædelsesrejse efter gældende regler.

Ansøgningen skal CV, referencer mm. være Arctic Circle Business i hænde senest 10. december 2017 og skal sendes til: jh@acb.gl