top of page

NORA Projektstøtte 2. oktober 2017


Projektstøtte fra Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) 2017

NORA indkalder til projektforslag med ansøgningsfrist den 2. oktober 2017.

Projektansøgere opfordres til at indsende ansøgning om støtte til projekter, der involverer partnere fra to eller flere af NORA-regionens medlemslande: Grønland, Island, Færøerne og Kyst-Norge. NORAs støtte kan maksimalt være på DKK 500.000 pr. år i op til tre år.

De aktuelle ansøgninger skal bygge på de prioriterede områder i NORAs nye strategiprogram 2017 - 2020:

· * Kreative industrier

· * Grøn energi

· * Bioøkonomi

· * Bæredygtig turisme

· * Informations- og kommunikationsteknologi

· * Velfærdstjenester

· * Maritim sikkerhed/beredskab

Den overordnede målsætning for strategien 2017-2020 er at bidrage aktivt til, at Nordatlanten og Arktis skal være et godt sted at leve og arbejde i. NORA vil især arbejde på to felter, hvor målsætningerne er 1) At bidrage til at diversificere regionens økonomier med innovative løsninger, og 2) At bidrage til bæredygtig udvikling af samfundene i Nordatlanten på prioriterede områder.

Læs mere om Strategiprogrammet 2017-2020 på NORAs hjemmeside.

Ansøgningsskemaet findes på NORAs hjemmeside. Skemaet tages ned, udfyldes og sendes derefter til NORAs hovedsekretariat i digitalt format på noraprojekt(at)nora.fo.

På NORAs hjemmeside findes endvidere under banneret „Guide til projektstøtte“ en vejledning om ansøgningsproceduren. Ansøgere er også velkomne til at kontakte NORAs sekretariater for yderligere information og vejledning.

Du kan læse mere om det på denne hjemmeside nora.fo

bottom of page