top of page

Et fleksibelt arbejdsmarked

Erhvervsrådet, Arctic Circle Business har kontaktet virksomhederne i Qeqqata Kommunia, med henblik på at undersøge mulighederne ”for at dele medarbejdere” - medarbejdere som har skæve arbejdstimer - en arbejdsuge på mindre end 40 timer.

Det er erhvervsrådets tanke og ønske at være med til at fastholde medarbejderne ved at virksomhederne deler medarbejderne.

Målet er naturligvis, at der på denne måde kan etableres forhold med færre skæve arbejdstimer, større lønsomhed for virksomheder og medarbejderne - og ikke mindst, større tilfredshed og glæde ved at møde på arbejde.

Det forudsætter virksomhedernes aktive medvirken og parathed til at finde nye veje mod bedre forhold til gavn for såvel arbejdstagere som arbejdsgivere.

Virksomhederne er i den forgange uge blevet kontaktet med opfordring til at give deres holdning til forslaget, og kan allerede nu meddele at henvendelserne er blev positivt modtaget.

Senest er projektet drøftet i Havnerådet og Grønlands Arbejdsgiverforening, hvor der gives udtryk for at en inddragelse af virksomhederne er en forudsætning for succes - Projektmedarbejder Susanne Høegh, fra Arctic Circle Business, der er leder af ”Projekt Job-Bank” modtager gerne flere henvendelser og siger til Sivdlek, at det er Erhvervsrådets ønske og håb at projektet vil blive til gavn for den fortsatte erhvervsudvikling i Qeqqata Kommunia.

bottom of page