Ny selskabslov - Skurmøde 7. december 2016

Skurmødet som blev afholdt af Sisimiut Arbejdsgiverforening og Erhvervsrådet, Arctic Circle Business den 7. december 2016 blev der drøftet om disse nye love:

  • Ny selskabslov

  • Ny bogføringslov

  • Nye skat- og Pensionslove

​Der var 26 deltagere ved denne skurmøde, Revisor Knud Oxenvad stod for indslagene hvor han gennemgik de væsentligste forhold og konsekvenser for erhvervslivet, når de nye love effektueres 1. januar 2017.

I forlængelse af denne blev lovene ændret. Alt er udsat til 2018, undtaget beskatningen af udenlandske pensioner, der trådte i kraft den 1. januar 2017.

Erhvervsstyrelsen har meddelt, at erhvervslovene tidligst/først træder i kraft 1. januar 2018.

De 4% "skattestigning"/tvungen pension træder også først i kraft 1. januar 2018.

Hvis du ønsker yderligere uddybning kontakt venligst Revisor Knud Oxenvad Mail : revisor@greennet.gl