top of page

Albatros Greenland udvider i Kangerlussuaq:

Grønlands kommende stærke adventuredestination

Albatros Arctic Circle (AAC, tidligere WOGAC) i Kangerlussuaq har store planer for destinationen i Midtgrønland, som selskabet bag ønsker udvikle til en ny, stærk adventuredestination med et bredt udvalg af aktiviteter og overnatningsmuligheder.

AAC’s formand Søren Rasmussen udtaler: - Fjorden, betagende landskaber, vildtliv, nordlys og iskappen i forening med stabile vejrforhold, tilgængelighed for alle slags fly kombineret med en stigende krydstogsturisme betyder, at Kangerlussuaq formentlig har et af Grønlands største uudnyttede turismepotentialer, hvilket styrkes yderligere af en fremtidig vej til Sisimiut og forbedrede flyforbindelser til Ilulissat og øvrige nærtliggende kystbyer.

Fra næste sæson etablerer Albatros Arctic Circle ”The Great Glacier Camp” ved Israndsøen, der dels skal supplere det allerede eksisterende Ice Camp-produkt med vandringer og overnatninger på Indlandsisen og dels være en eksperimenterende forløber for en kommende hytteby samme sted. Direktør for Albatros Arctic Circle, Jørgen Larsen, udtaler i den anledning: - At investere i en hytteby er en gevaldig mundfuld og vi vil i bogstavelig forstand gerne bygge på nogle indhøstede erfaringer omkring logistik og bæredygtighed, da specielt sidstnævnte vil være en ledetråd i vores fortsatte udvikling. - Samtidig etablerer vi en fiskecamp ved Robinson River, der bliver en anelse mere primitiv. Begge camps skal til dels ses i lyset af de manglende overnatningsmuligheder i højsæsonen og tilgodese den nye turismestrøm, der i stigende grad vil komme de kommende år fra Island, tilføjer Jørgen Larsen.

Endelig vil Albatros Arctic Circle fra sæsonstarten benytte de nye ATV-spor og tilbyde guidede ture i specialbyggede køretøjer mellem Kangerlussuaq og området nær den kommende havn, idet man håber på snarest muligt at kunne fortsætte helt til Sisimiut.

Baggrund: Albatros Greenland ser en stigende efterspørgsel efter adventureprodukter på de oversøiske markeder som eksempelvis Kina og Nordamerika, hvor der især er stor interesse for sportslignende aktiviteter med relativ store fysiske udfordringer som maraton og hård vandring/trekking. Det er vores målsætning at gøre Kangerlussuaq til et rejsemål i sig selv og gerne i kombination med andre grønlandske kystdestinationer som eksempelvis Sisimiut, der repræsenterer den kulturelle og historiske dimension.

For yderligere oplysninger, kontakt: Formand for AAC Søren Rasmussen, mobil +45 20932290

Direktør Jørgen Larsen Albatros Arctic Circle, mobil +299 524598

bottom of page