Status på støtteordninger pr. 1 oktober

Klippekort. Puljen på DKK 600.000 er opbrugt, idet der er bevilget 46. Det skal bemærkes at det oprindelige beløb pr. klippekortet på DKK 12.000,00 blev ændret til DKK 25.000,00 pr. ultimo juni. Der kan dog stadig søges om klippekort.

Produktudvikling. Puljen var på DKK 1.600.000. Pr. 1. oktober er der bevilget penge til 8 projekter. Puljen er opbrugt, men der kan dog stadig søges om tilskud fra denne pulje.

Eksportfremme. Puljen var på DKK 900.000. Pr. 1. oktober er der er bevilget penge til 7 projekter. Der kan stadig søges om tilskud fra denne pulje.

Is og vand. Puljen var på DKK 800.000. Pr. 1. oktober er der ikke søgt om tilskud fra denne pulje. Der kan fortsat søges om tilskud fra denne pulje.

Turisme. Puljen var på DKK 1.000.000. Pr. 1. oktober 2016 er der ikke søgt om tilskud fra denne pulje. Der kan fortsat søges om tilskud fra denne pulje.