Opsigelse af samarbejdsaftale mellem Arctic Circle Business og Arctic Circle Race

Opsigelse af samarbejdsaftale

Arctic Circle Business skal hermed bekræfte at have modtaget opsigelse af samarbejdsaftalen, gældende for perioden 2015, 2016 og 2017, den 8. juli 2016.

Samtidig bekræftes herved, at alle Arctic Circle Races´ effekter er afhentet fra vort kontor fredag den 8. juli, og at der herefter ikke her, forefindes effekter eller anden ejendom tilhørende Arctic Circle Race.

Opsigelsen effektueres i.h.t. aftalens passus om opsigelse, hvor det hedder at ”aftalen kan opsiges af begge parter med tre måneders varsel til udgangen af et kalenderår”, og når Arctic Circle Business´ tilgodehavende hos Arctic Circle Race er indbetalt på vores konto.

Samarbejdet om sekretariatsbistand ophører således pr. 31. december 2016.

Arctic Circle Business ønsker Arctic Circle Race held og lykke fremover, og vil også fremover arbejde for dette gode ”brands” værdier og betydning for Qeqqata Kommune og Sisimiut by.