Ny anledning til at søge projektstøtte

Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) ønsker at styrke samarbejdet i Nordatlanten. Som ét af redskaberne til at nå dette mål bevilger NORA to gange om året støtte til samarbejdsprojekter, som inddrager partnere fra mindst to af de fire NORA-lande (Grønland, Island, Færøerne og Kystnorge).

Derfor indkalder NORA nu projektforslag med ansøgningsfrist den 3. oktober 2016.

I NORAs strategiprogram, som kan læses på www.nora.fo, udpeges tre af NORA-regionens hovedudfordringer som særlige fokusområder for NORAs projektstøtte i perioden 2012–2016: – At gøre stærke sider stærkere ved at styrke en bæredygtig udvikling af regionens traditionelle hovedsektor gennem støtte til innovative projekter inden for fiskeri og de marine ressourcer. Det kan f.eks. være projekter med fokus på biprodukter og hidtil uudnyttede ressourcer. – At skabe nye muligheder ved at styrke diversifikationen af regionens økonomier ved at støtte udviklingen af nye erhvervsmuligheder, produkter, produktionsmetoder og markedsføringsstrategier. Det kan f.eks. være projekter inden for turisme, landbrug eller vedvarende energi. – At overvinde de lange afstande, som udgør en særlig udfordring for NORA-regionen, ved at støtte projekter med fokus på kommunikation, udvikling af transportmuligheder og handlingsorienterede analyser. Det kan f.eks. være projekter, som vil udvikle innovative IKT-løsninger til Nordatlantens særlige forhold eller bidrager til øget omsætning i regionens små og afsidesliggende samfund. NORAs støtte kan maksimalt være på DKK 500.000 pr. år i op til tre år. Der skal være partnere fra minimum to medlemslande i projektet. Dette er sidste udlysningsrunde i indeværende strategiperiode, der slutter ved årets udgang. Derfor opfordrer NORA mulige projektansøgere til at indsende projekter af maksimalt et års varighed. Fortsatte projekter, der før har fået støtte er dog velkomne til at søge om støtte til sine fortsatte projekter.

Her i afslutningen af indeværende strategiperiode opfordrer NORA især ansøgere med forslag, der addresserer Strategiens fokusområde om at “Overvinde de lange afstande” om at søge. Det vil sige især projekter, der har fokus på transportmuligheder og på IKT-løsninger til Nordatlantens særlige udfordringer Ansøgningsskemaet, som hentes på NORAs hjemmeside, skal sendes til NORAs hovedsekretariat i digitalt format på noraprojekt@nora.fo.

På NORAs hjemmeside www.nora.fo findes der under banneret „Guide til projektstøtte“ en vejledning om ansøgningsproceduren. Ansøgere er også velkomne til at kontakte NORAs sekretariater for at få mere information og vejledning.