SIDSTE UDKALD !

Som det vil være de fleste bekendt har Venture Greenland - på vegne af Hjemmestyret fire erhvervsfremmepuljer.

Erhvervsrådet - Arctic Circle Business henleder opmærksomheden på, at der fortsat er penge tilbage for i år:

- Klippekort (iværksættere) DKK 200.000

- Produktudvikling (igangværende virksomheder) DKK 660.000

- Eksportfremme (igangværende virksomheder) DKK 560.000

- Grønlandske Fødevarer (igangværende virksomheder) DKK 800.000

Kontakt os hvis du er i tvivl, eller har brug for assistance!