Orienteringsmøde om havvands varmepumper

Der er installeret flere store anlæg f. eks. på Færøerne, Island og i Norge hvor vandet er lidt varmere end i Grønland. Måske kan havvandsvarmepumper også bruges her i landet? Det er blandt andet det der undersøges i projektet, der støttes af Nordisk Innovationsfond

Deltagerne i det nordiske samarbejdsprojekt besøger Sisimiut 25/8 og vil i den forbindelse gerne fortælle om projektet og erfaringer med havvandsvarmepumper.

Der sker ved et miniseminar, der afholdes på engelsk (mulighed for tolkning til dansk) i

Nutaaliorfik – Grønlands Innovationscenter, Umiarsualivimmut 2, Sisimiut

25. August kl. 13- 14.30

Programmet indeholder:

· Orientering om det igangværende projekt

· Kort indlæg om varmepumpers virkemåde

· Erfaringer fra de nordiske lande

· Kan havvandsvarmepumper bruges i Grønland?

· Fremvisning af varmepumper i Innovationscenteret

· Diskussion.

Det koster ikke noget at deltage – og alle er velkomne!

Arne Villumsen, formand for Nutaaliorfiks bestyrelse