Virksomheder i Grønland og på Færøerne kan nu bruge Vækstfonden

En ændring i lov om Vækstfonden åbner nu op for, at også grønlandske og færøske virksomheder kan få adgang til finansieringsløsninger fra den statslige finansieringsfond til at realisere deres planer om vækst og udvikling.

Den seneste lovændring giver virksomheder i Grønland og på Færøerne mulighed for at benytte sig af de finansieringsmuligheder, som Vækstfonden i dag tilbyder til små og mellemstore virksomheder til at gennemføre deres vækstplaner.

Der er samtidig afsat en tabsramme til Vækstkaution, der giver anledning til udlån fra lokale finansieringsinstitutter på op mod samlet 65 mio. kr. til virksomheder i Grønland og på Færøerne. Med Vækstkaution kautionerer Vækstfonden for op til 75 pct. af et lån til en virksomhed, der ikke kan stille tilstrækkeligt med sikkerheder over for banken eller andre finansieringsinstitutter. Vækstfonden vil i høj grad operere via aftaler med lokale samarbejdspartnere som banker, finansieringsinstitutter og private investorer.

*Teksten er hentet fra vf.dk