Informationsmøde om råstofprojekt.


logo.png

North American Nickel Inc. inviterer til informationsmøde om muligt råstofprojekt. Projektet og undersøgelserne er på et indledende stadie, og mødet har derfor primært til formål at orientere om projektet, for på et tidligt tidspunkt at inddrage lokale perspektiver.

Mødet afholdes i Arctic Circle Business lokaler i Sisimiut, torsdag d.11 Juni kl.15:30

North American Nickel Inc. er repræsenteret ved Mark Fedikow. Derudover deltager Niels Strufe fra Golder Associates.

Der vil være oversættelsesassistance under mødet, dersom dette måtte være aktuelt.

Der er desuden planlagt offentligt informationsmøde om aftenen, samme dag, på Hotel Sisimiut.